Công ty cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex tuyển dụng.
Công ty cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex tuyển dụng.

Chi nhánh Công ty cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex tại Hà Nội tuyển dụng các vị trí sau:

Công ty cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex tuyển dụng.
Công ty cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex tuyển dụng.

Chi nhánh Công ty cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex tại Hà Nội tuyển dụng các vị trí sau:

Tuyển dụng tại  Hà Nội
Tuyển dụng tại Hà Nội

Trung tâm dịch vụ vận tải - Công ty CP Vận tải và Thương mại Vitranimex cần tuyển 

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex