Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 7/2023

Updated :

28/06/2023

Visited : 6389

                                                            CHÚC MỪNG SINH NHẬT CBNV
                                                                        THÁNG 7/2023
STT Mã nhân viên Họ Và Tên Ngày sinh Đơn vị
1 VT001 Bùi Văn Long 07/07/1976 Tổng giám đốc
2 NV002 Trần Thị Thanh Hòa 19/07/1977 Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp
3 VT002 Nguyễn Thị Vân Thanh 01/07/1978 Chi nhánh Vitranimex HN
4 VT357 Triệu Văn Đoàn 04/07/1990 Chi nhánh Vitranimex HN
5 VT194 Phan Quốc Trường 06/07/1984 Chi nhánh Vitranimex HN
6 VT363 Mai Công Hùng 07/07/1990 Chi nhánh Vitranimex HN
7 VT314 Đình Ngọc Hà 07/07/1993 Chi nhánh Vitranimex HN
8 VT255 Phạm Văn Hoan 08/07/1998 Chi nhánh Vitranimex HN
9 VT259 Bùi Minh Hải 11/07/1987 Chi nhánh Vitranimex HN
10 VT326 Nguyễn Văn Nam 12/07/1990 Chi nhánh Vitranimex HN
11 VT184 Cao Đăng Đoài 18/07/1997 Chi nhánh Vitranimex HN
12 VT024 Trương Quật Khởi 30/07/1969 Chi nhánh Vitranimex HN
13 SG192 Nguyễn Duy Minh 01/07/1967 Chi nhánh Hồ Chí Minh
14 SG332 Võ Ngọc Lĩnh 07/07/1994 Chi nhánh Hồ Chí Minh
15 SG406 Bùi Thị Huyền Linh 07/07/1994 Chi nhánh Hồ Chí Minh
16 SG375 Trần Văn Khải 09/07/1975 Chi nhánh Hồ Chí Minh
17 SG435 Lữ Ngọc Đức 10/07/1981 Chi nhánh Hồ Chí Minh
18 SG363 Nguyễn Thanh Thống 10/07/1997 Chi nhánh Hồ Chí Minh
19 SG320 Võ Ngọc Cương 15/07/1997 Chi nhánh Hồ Chí Minh
20 SG421 Nguyễn Văn Hà. 17/07/1975 Chi nhánh Hồ Chí Minh
21 SG410 Nguyễn An Ninh 18/07/1988 Chi nhánh Hồ Chí Minh
22 SG431 Huỳnh Phương Hiếu 24/07/1981 Chi nhánh Hồ Chí Minh
23 SG259 Nguyễn Duy Sơn 26/07/1985 Chi nhánh Hồ Chí Minh
24 SG451 Trần Hiệp Tài 26/07/2001 Chi nhánh Hồ Chí Minh
25 SG361 Hà Văn Hải 29/07/1994 Chi nhánh Hồ Chí Minh
26 DN259 Phan Văn Được 30/07/1993 Chi nhánh Hồ Chí Minh
27 KD003 Sầm Xuân Hòa 22/07/1988 Giám đốc chi nhánh Hải Phòng
28 HP233 Nghiêm Đức Mạnh 01/07/1985 Chi nhánh Hải Phòng
29 HP209 Nguyễn Quang Khải 07/07/1983 Chi nhánh Hải Phòng
30 HP215 Khuất Thị Hường 22/07/1991 Chi nhánh Hải Phòng
31 DN600 Nguyễn Đức Thông 05/07/1972 Chi nhánh Đà Nẵng
32 DN652 Vũ Huy Tiếp 05/07/1985 Chi nhánh Đà Nẵng
33 DN294 Nguyễn Công Hiền 05/07/1990 Chi nhánh Đà Nẵng
34 DN628 Lê Hoài Sum 06/07/1992 Chi nhánh Đà Nẵng
35 DN437 Nguyễn Văn Bình 09/07/1986 Chi nhánh Đà Nẵng
36 DN183 Nguyễn Đức Thành 11/07/1993 Chi nhánh Đà Nẵng
37 DN199 Nguyễn Mặc Phong Sơn 15/07/1983 Chi nhánh Đà Nẵng
38 DN640 Lê Bá Viên 17/07/1986 Chi nhánh Đà Nẵng
39 DN653 Nguyễn Văn Giang 19/07/1993 Chi nhánh Đà Nẵng
40 DN598 Huỳnh Văn Trọng 20/07/1992 Chi nhánh Đà Nẵng
41 DN655 Trương Long 21/07/1995 Chi nhánh Đà Nẵng
42 DN648 Huỳnh Trung Hiếu 26/07/1989 Chi nhánh Đà Nẵng
43 DN618 Võ Ngọc Vinh Quang 26/07/1992 Chi nhánh Đà Nẵng

                                                                                                                                    TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                        Bùi Văn Long
Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex