Thông báo chi cổ tức đợt 2 năm 2019
Thông báo chi cổ tức đợt 2 năm 2019

Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo chi cổ tức đợt 2 năm 2019

Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2020
Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2020

Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2020

Biên bản ĐHĐCĐ năm 2020
Biên bản ĐHĐCĐ năm 2020

Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Biên bản ĐHĐCĐ năm 2020

Điều lệ công ty sửa đổi 2019
Điều lệ công ty sửa đổi 2019

Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông điều lệ công ty sửa đổi 2019

Thông báo chi cổ tức đợt 2 năm 2018
Thông báo chi cổ tức đợt 2 năm 2018

Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo chi cổ tức đợt 2 năm 2018

12

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex