Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 6/2023

Updated :

05/06/2023

Visited : 6482

                                                                      CHÚC MỪNG SINH NHẬT CBNV
                                                                                  THÁNG 6/2023
STT Mã nhân viên Họ Và Tên Ngày sinh Đơn vị
1 KT022 Nguyễn Thị Huyền Nhi 05/06/2000 Phòng Tài chính kế toán
2 VT292 Vũ Danh Nhân 27/06/1986 Phòng Tài chính kế toán
3 NV015 Nguyễn Thị Thu Hoài 04/06/1992 Phòng Nghiệp vụ tổng hợp
4 KD007 Phạm Gia Phú 19/06/1988 Phòng Kinh Doanh
5 VT242 Chu Văn Quyết 01/06/1986 Chi nhánh Vitranimex HN
6 VT354 Nguyễn Duy Khánh 01/06/1995 Chi nhánh Vitranimex HN
7 VT265 Nguyễn Đình Hoàng Sơn 01/06/1997 Chi nhánh Vitranimex HN
8 VT317 Nguyễn Thanh Vĩ 02/06/1981 Chi nhánh Vitranimex HN
9 VT338 Đinh Thị Hồng Gấm 03/06/1980 Chi nhánh Vitranimex HN
10 VT226 Nguyễn Văn Chinh 06/06/1982 Chi nhánh Vitranimex HN
11 VT322 Nguyễn Văn Dương. 07/06/1989 Chi nhánh Vitranimex HN
12 VT353 Lê Bá Vui 10/06/1993 Chi nhánh Vitranimex HN
13 VT300 Nguyễn Văn Giáp 12/06/1984 Chi nhánh Vitranimex HN
14 VT161 Nguyễn Quang Lập 12/06/1984 Chi nhánh Vitranimex HN
15 VT267 Lê Ngọc Sông 13/06/1986 Chi nhánh Vitranimex HN
16 VT113 Nguyễn Văn Chỉnh 20/06/1975 Chi nhánh Vitranimex HN
17 VT341 Trần Thị Thu Hằng 24/06/1988 Chi nhánh Vitranimex HN
18 VT004 Đỗ Thị Thanh Hằng 27/06/1985 Chi nhánh Vitranimex HN
19 SG076 Nguyễn Văn Bình. 02/06/1969 Chi nhánh Hồ Chí Minh
20 SG093 Nguyễn Văn Định 04/06/1970 Chi nhánh Hồ Chí Minh
21 DN178 Lê Văn Long 10/06/1994 Chi nhánh Hồ Chí Minh
22 SG434 Trần Minh Phi 15/06/1992 Chi nhánh Hồ Chí Minh
23 SG397 Trần Trọng Nhân 16/06/1998 Chi nhánh Hồ Chí Minh
24 SG230 Nguyễn Nhật Huy 18/06/1977 Chi nhánh Hồ Chí Minh
25 SG007 Đỗ Hồng Việt 25/06/1970 Chi nhánh Hồ Chí Minh
26 SG342 Hồ Long Sơn 27/06/1983 Chi nhánh Hồ Chí Minh
27 HP195 Nguyễn Văn Vinh. 01/06/1968 Chi nhánh Hải Phòng
28 HP104 Nguyễn Chí Tình 05/06/1975 Chi nhánh Hải Phòng
29 HP222 Bùi Thị Oanh 24/06/1989 Chi nhánh Hải Phòng
30 HP202 Đinh Hữu Hải 28/06/1980 Chi nhánh Hải Phòng
31 HP214 Vũ Thị Minh Thùy 29/06/1989 Chi nhánh Hải Phòng
32 DN635 Lê Quang Cường 01/06/1982 Chi nhánh Đà Nẵng
33 DN610 Nguyễn Văn Huy 05/06/1985 Chi nhánh Đà Nẵng
34 DN518 Lê Đình Hải 13/06/1987 Chi nhánh Đà Nẵng
35 DN397 Trần Minh Khoa 17/06/1972 Chi nhánh Đà Nẵng
36 DN427 Phạm Đăng Lâm 20/06/1974 Chi nhánh Đà Nẵng
37 DN506 Lê Văn Hạ 20/06/1998 Chi nhánh Đà Nẵng
38 DN629 Tô Quốc Cường 21/06/1991 Chi nhánh Đà Nẵng
39 DN351 Lê Phương Tấn 23/06/1993 Chi nhánh Đà Nẵng

                                                                                                                                  TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                      Bùi Văn Long


Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex