Tuyển dụng tại Hải Phòng
Tuyển dụng tại Hải Phòng

Chi nhánh Công ty tại Hải phòng cần tuyển Lái xe đầu kéo bằng FC


Tuyển dụng Lái xe đầu kéo tại Hải Phòng
Tuyển dụng Lái xe đầu kéo tại Hải Phòng

* Vị trí tuyển dụng: Nhân viên lái xe đầu kéo
* Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định
* Địa điểm làm việc: Chi nhánh Hải Phòng.

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex