Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 9 năm 2020
Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 9 năm 2020

Thay mặt công ty, Tổng giám đốc xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty sinh nhật tháng 9 năm 2020

Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 8 năm 2020
Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 8 năm 2020

Thay mặt công ty, Tổng giám đốc xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty sinh nhật tháng 8 năm 2020

Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 6 năm 2020
Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 6 năm 2020

Thay mặt công ty, Tổng giám đốc xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty sinh nhật tháng 6 năm 2020

Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 7 năm 2020
Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 7 năm 2020

Thay mặt công ty, Tổng giám đốc xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty sinh nhật tháng 7 năm 2020

Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 4 năm 2020
Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 4 năm 2020

Thay mặt công ty, Tổng giám đốc xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty sinh nhật tháng 4 năm 2020

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex