Tuyển dụng tại Bình Dương

Updated :

27/11/2018

Visited : 10400

I/. Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Vitranimex tại HCM cần tuyển:
- Lái xe tải bằng FC
- Nhân viên Điều độ
- Nhân viên kỹ thuật đội xe


II/. Mô tả công việc:
1/. Mô tả công việc của vị trí 
Lái xe:
- Lái xe tải hoặc lái xe đầu kéo theo lệnh vận chuyển.

- Lái xe, vận hành xe đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn giao thông.
- Giao nhận, bảo quản tốt hàng hóa vận chuyển, chịu trách nhiệm về hàng hóa vận chuyển trên phương tiện, hướng dẫn xếp dỡ hàng trên xe.
- Đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch và tiến độ giao hàng theo lệnh vận chuyển, quay vòng xe nhanh.
- Giữ gìn xe tốt, bảo dưỡng sửa chữa xe đúng định kỳ và đủ nội dung.
- Ghi chép đầy đủ nội dung và thu nộp chứng từ vận chuyển chính xác, đúng tiến độ quy định hàng ngày hoặc sau chuyến vận chuyển.
- Xử lý các thương vụ phát sinh trên đường.
- Quan hệ tốt với các các đơn vị, chủhàng, chủ kho hàng.
- Có bằng lái xe hạng FC theo vị trí ứng tuyển


2/. Mô tả công việc của vị trí Nhân viên điều độ:

- Nhận xác báo kế hoạch vận chuyểncủa chủ hàng và các đơn vị trong công ty.
- Lên kế hoạch vận chuyển và quản lý, điều hành phương tiện hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Theo dõi quá trình hoạt động của các xe, giải quyết các sự vụ, thủ tục và phát sinh trong quá trình xe hoạt động.
- Phối hợp với kế toán chi nhánh cập nhật theo dõi chứng từ vận chuyển, thanh quyết toán với khách hàng, nhà cung ứng, thanh toán lái xe điều động
- Thanh toán các khoản tạm ứng đúng thời gian qui định. Ghi chép sổ sách theo dõi hoạt động xe chính xác, đầy đủ.
- Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo Chi nhánh phân công.
- Nhận xác báo kế hoạch vận chuyển của chủ hàng và các đơn vị trong công ty.
- Lên kế hoạch vận chuyển và quản lý, điều hành phương tiện hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Theo dõi quá trình hoạt động của các xe, giải quyết các sự vụ, thủ tục và phát sinh trong quá trình xe hoạt động.
- Phối hợp với kế toán chi nhánh cập nhật theo dõi chứng từ vận chuyển, thanh quyết toán với khách hàng, nhà cung ứng, thanh toán lái xe điều động
- Thanh toán các khoản tạm ứng đúng thời gian qui định. Ghi chép sổ sách theo dõi hoạt động xe chính xác, đầy đủ.
- Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo Chi nhánh phân công.


3/. Mô tả công việc của vị trí Nhân viên kỹ thuật đội xe

- Theo dõi quản lý tình trạng kỹ thuật phương tiện vận tải.
- Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch BDSC phương tiện trong tháng.
- Theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Chi nhánh, cùng các bộ phận trong Chi nhánh tiến hành khảo sát và báo cáo công việc được giao như: định mức chi phí nhiên liệu, chi phí trên đường, và các chi phí về công tác bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.
- Theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo công tác BDSC trong tháng. 
- Tổng hợp, quyết toán các chi phí công tác bảo dưỡng sửa chữa, phụ tùng ô tô, tiền công BDSC tại các đơn vị ngoài theo phương án đã được duyệt.
- Phối hợp với bộ phận điều hành và thống kê vận tải để vào sổ sách các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật hàng tháng của từng đầu xe chi nhánh quản lý.
- Quản lý thiết bị định vị.
- Lập dự trù công tác mua sắm phụ tùng, vật tư các loại phục vụ cho công tác BDSC trình GĐ Chi nhánh và TGĐ công ty duyệt.
- Tham mưu cho lãnh đạo Chi nhánh những công việc phát sinh liên quan tới kỹ thuật ô tô.
- Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo Chi nhánh phân công.


III/. Quyền lợi được hưởng:
Mức lương cạnh tranh
- Được hưởng chế độ theo quy chế và quy định của công ty, được đóng BHXH, BHYT, BHTN và chế độ thăm quan, nghỉ mát trong và ngoài nước hàng năm.
 

IV/. Thông tin Liên hệ: 
- Chi nhánh Công ty CP Vận tải và Thương mại Vitranimex tại Hồ Chí Minh
- Người liên hệ: Ms. Điệp - 082.7639288
- Cách liên hệ tốt nhất: Trực tiếp

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex