Dịch vụ kho bãi

Updated :

09/11/2016

Visited : 28151

 

VITRANIMEX cung cấp dịch vụ kho bãi hoàn thiện nhằm đáp ứng mọi nhu cầu về lưu trữ, bảo quản hàng hóa

• Cho thuê kho và bãi chứa hàng.

• Tổ chức xếp dỡ, phân loại, đóng gói hàng hóa tại kho.

• Tổ chức bảo quản, vận hành và xuất nhập hàng hóa tại kho.

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex