Giới thiệu chung

Updated :

08/11/2022

Visited : 12986

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX là doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển đổi cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Vận tải và Đại lý Vận tải thành công ty cổ phần, theo Quyết định số: 2191/QĐ/BNN-TCCB ngày 30/07/2004 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Công ty được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Vitranimex.

 

Tên công ty: 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX
Tên giao dịch: 
VITRANIMEX TRANSPORTATION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: VITRANIMEX
Địa chỉ trụ sở chính: Số 04, phố Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.
Điện thoại: (84 4) 39349258 Fax: (84 4) 39343651
Website: www.vitranimex.vn
Email: info@vitranimex.vn


Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex