Ngành nghề kinh doanh

Updated :

08/11/2019

Visited : 6685

Lĩnh vực kinh doanh:
- Kinh doanh vận tải và đại lý vận tải hàng hóa đa phương thức, đa phương tiện, đa phương thức trong nước và quốc tế;
- Bốc xếp hàng hóa;
- Kinh doanh và cho thuê văn phòng, kho hàng, cửa hàng;        
- Kinh doanh thương nghiệp tổng hợp, đại lý tiêu thụ, sửa chữa và bảo hành sản phẩm;
- Nhập khẩu vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông và vật tư, thiết bị y tế;

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex