Thông báo nhận cổ tức năm 2017

Updated :

24/01/2018

Visited : 1085


Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo nhận cổ tức năm 2017

Mời Quý Cổ đông click vào link dưới đây để tải về:
Thong bao vv nhan tam ung co tuc nam 2017.pdf

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX

© Copyright 2016

vitranimex