Thông báo họp ĐHCĐ nhiệm kỳ 2019-2024

Updated :

08/11/2019

Visited : 1025

Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo họp ĐHCĐ nhiệm kỳ 2019-2024

Mời Quý Cổ đông click vào link dưới đây để tải về:
TB hop DHCD nhiem ky 2019-2024.pdf

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex