GIẤY CHỨNG NHẬN HỘI VIÊN: HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM

Updated :

17/11/2022

Visited : 448


Ngày 15/11/2022 tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Vitranimex được cấp giấy chứng nhận là hội viên của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Dịch Vụ Logistics Việt Nam

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex