Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 7 năm 2021

Updated :

30/06/2021

Visited : 6470

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CBNV
THÁNG 7/2021
STT Mã nhân viên Họ Và Tên Ngày sinh Đơn vị
1 VT001 Bùi Văn Long 07/07/1976 Tổng Giám Đốc
2 NV002 Trần Thị Thanh Hòa 19/07/1977 Trưởng phòng nghiệp vụ tổng hợp
3 KD003 Sầm Xuân Hòa 22/07/1988 Giám đốc CNHP
4 VT002 Nguyễn Thị Vân Thanh 01/07/1978 Trưởng phòng nghiệp vụ tổng hợp CN Vitranimex Hà Nội
5 DN183 Nguyễn Đức Thành 11/07/1993 Đội xe - Phòng Vận tải ô tô ĐN
6 DN199 Nguyễn Mặc Phong Sơn 15/07/1983 Đội xe - Phòng Vận tải ô tô ĐN
7 VT240 Nguyễn Văn Thương 14/07/1993 Đội xe phòng VT Vitranimex HN
8 VT255 Phạm Văn Hoan 08/07/1998 Đội xe phòng VT Vitranimex HN
9 VT259 Bùi Minh Hải 11/07/1987 Đội xe phòng VT Vitranimex HN
10 VT273 Thái Bá Toản 13/07/1990 Đội xe phòng VT Vitranimex HN
11 SG192 Nguyễn Duy Minh 01/07/1967 Kho giấy SCG
12 SG265 Văn Thị Đức Hạnh 08/07/1992 Kho giấy SCG
13 VT024 Trương Quật Khởi 30/07/1969 Kho Nam Sông Hồng Vitranimex HN
14 VT195 Nguyễn Ngọc Thanh 29/07/1987 Bộ phận KH điều độ phòng VT Vitranimex HN
15 DN187 Nguyễn Thị Minh Thảo 07/07/1991 Phòng Nghiệp vụ tổng hợp ĐN
16 SG259 Nguyễn Duy Sơn 26/07/1985 Phòng Vận tải dịch vụ HCM
17 HP045 Phạm Thị Thu Hằng 08/07/1985 Phòng Vận tải HP
18 DN250 Lê Văn Đầy 07/07/1997 Phòng Vận tải ô tô ĐN
19 DN294 Nguyễn Công Hiền 05/07/1990 Phòng Vận tải ô tô ĐN
20 SG332 Võ Ngọc Lĩnh 07/07/1994 Phòng vận tải ôtô HCM
21 SG320 Võ Ngọc Cương 15/07/1997 Phòng vận tải ôtô HCM
22 VT194 Phan Quốc Trường 06/07/1984 PNVTH Vitranimex HN
23 VT184 Cao Đăng Đoài 18/07/1997 Tổ giao nhận phòng VT Vitranimex HN
24 SG367 Trần Thanh Tuấn 25/07/1981 Xe cont HCM
25 SG375 Trần Văn Khải 09/07/1975 Xe cont HCM
26 SG361 Hà Văn Hải 29/07/1994 Xe tải HCM
27 SG363 Nguyễn Thanh Thống 10/07/1997 Xe tải HCM
28 DN259 Phan Văn Được 30/07/1993 Xe tải HCM
TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Văn Long

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex