Tài liệu họp cổ đông năm 2021

Updated :

14/04/2021

Visited : 148

Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Tài liệu họp cổ đông năm 2021


Mời Quý Cổ đông click vào link dưới đây để tải về:
1. Tài liệu Đại hội cổ đông 2021
2. Phương án tăng vốn điều lệ 2021
3. Dự thảo điều lệ Vitranimex
4. Tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty
5. Tờ trình sửa đổi toàn văn điều lệ Công ty

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex