Vận tải đa phương thức

Updated :

09/11/2016

Visited : 15484

 

VITRANIMEX cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng container đường biển kết hợp với vận chuyển ô tô hai đầu trong nước và quốc tế. Phương thức vận chuyển từ kho đến kho, từ kho đến cảng và từ cảng đến cảng

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex