Biên bản ĐHĐCĐ 2019

Updated :

08/11/2019

Visited : 1017

Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông biên bản đại hội đồng cổ đông 2019

Mời Quý Cổ đông click vào link dưới đây để tải về:
Bien ban DHDCD 2019 Vitranimex.pdf

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex