Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 4 năm 2022

Updated :

26/03/2022

Visited : 6335

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CBNV
THÁNG 4/2022
STT Mã nhân viên Họ Và Tên Ngày sinh Đơn vị
1 VT034 Đặng Văn Quý 10/04/1962 Chi nhánh Vitranimex HN
2 VT251 Hoàng Văn Vương 21/04/1977 Chi nhánh Vitranimex HN
3 VT302 Phạm Xuân Thế 13/04/1994 Chi nhánh Vitranimex HN
4 VT256 Vương Văn Hòa 16/04/1984 Chi nhánh Vitranimex HN
5 VT238 Đinh Danh Tú 16/04/1993 Chi nhánh Vitranimex HN
6 VT016 Lại Quang Thái 24/04/1973 Chi nhánh Vitranimex HN
7 VT013 Nguyễn Ngọc Sơn 25/04/1979 Chi nhánh Vitranimex HN
8 SG054 Nguyễn Văn Vững 08/04/1958 Chi nhánh Hồ Chí Minh
9 SG286 Nguyễn Hữu Lâm 08/04/1994 Chi nhánh Hồ Chí Minh
10 SG233 Ngô Thị Hồng Hạnh 10/04/1989 Chi nhánh Hồ Chí Minh
11 SG213 Lê Thị Hòa 17/04/1992 Chi nhánh Hồ Chí Minh
12 SG352 Bùi Ngọc Diễn 21/04/1979 Chi nhánh Hồ Chí Minh
13 SG211 Bùi Anh Tuấn 02/04/1979 Chi nhánh Hồ Chí Minh
14 SG197 Tăng Viết Tuyền 06/04/1986 Chi nhánh Hồ Chí Minh
15 SG395 Nguyễn Quốc Đạo 08/04/1991 Chi nhánh Hồ Chí Minh
16 SG035 Phạm Văn Năng 14/04/1986 Chi nhánh Hồ Chí Minh
17 SG112 Đinh Văn Hân 25/04/1984 Chi nhánh Hồ Chí Minh
18 SG283 Bùi Tá Nhuận 03/04/1997 Chi nhánh Hồ Chí Minh
19 SG370 Nguyễn Thị Tiên Thủy 17/04/1997 Chi nhánh Hồ Chí Minh
20 HP031 Tô Tiến Sỹ 22/04/1971 Chi nhánh Hải Phòng
21 DN229 Trần Văn Khôi 01/04/1991 Chi nhánh Đà Nẵng
22 DN440 Nguyễn Hồng Phấn 02/04/1994 Chi nhánh Đà Nẵng
23 DN347 Phan Minh Bơ 04/04/1990 Chi nhánh Đà Nẵng
24 DN398 Trần Văn Sự 10/04/1976 Chi nhánh Đà Nẵng
25 DN360 Phạm Vinh 14/04/1986 Chi nhánh Đà Nẵng
26 DN430 Đoàn Công Trí 17/04/1995 Chi nhánh Đà Nẵng
27 DN374 Nguyễn Minh Trung 29/04/1973 Chi nhánh Đà Nẵng
28 DN139 Đồng Thanh Vũ 06/04/1991 Chi nhánh Đà Nẵng
TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Văn Long

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex