Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 8 năm 2021

Updated :

12/08/2021

Visited : 7063

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CBNV
THÁNG 8/2021
STT Mã nhân viên Họ Và Tên Ngày sinh Đơn vị
1 VT006 Trần Ngọc Tú 26/08/1981 Kế toán Trường
2 DN007 Nguyễn Thị Kim Anh 30/08/1975 Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp CNĐN
3 HP162 Bùi Thị Ngọc Anh 26/08/1976 Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp CNHP
4 VT005 Nguyễn Văn Hùng 10/08/1981 Trưởng phòng vận tải CN Vitranimex HN
5 HP197 Hoàng Kim Hưởng 08/08/1976 Đội xe - Phòng Vận tải HP
6 HP216 Nguyễn Đức Thảo 05/08/1976 Đội xe - Phòng Vận tải HP
7 DN363 Đinh Ngọc Bình 02/08/1993 Đội xe - Phòng Vận tải ô tô ĐN
8 DN350 Trần Ngọc Hữu Pháp 02/08/1993 Đội xe - Phòng Vận tải ô tô ĐN
9 VT263 Đỗ Quốc Việt 02/08/1990 Đội xe phòng VT Vitranimex HN
10 VT269 Lê Văn Bình 01/08/1989 Đội xe phòng VT Vitranimex HN
11 VT270 Phạm Văn Khởi 18/08/1988 Đội xe phòng VT Vitranimex HN
12 VT277 Nguyễn Văn Hoàng 28/08/1987 Đội xe phòng VT Vitranimex HN
13 VT088 Trần Hữu Quí 01/08/1983 Đội xe phòng VT Vitranimex HN
14 VT149 Phạm Hữu Hùng 19/08/1987 Đội xe phòng VT Vitranimex HN
15 SG236 Trần Thị Vi Min 26/08/1991 Kho giấy SCG
16 SG171 Nguyễn Minh Kha 12/08/1989 Kho giấy SCG
17 SG073 Phạm Tiến Hiệp 24/08/1972 Kho giấy SCG
18 SG382 Nguyễn Cao Vinh 17/08/1995 Kho giấy SCG
19 SG312 Nguyễn Thanh Hào 20/08/1998 Kho giấy SCG
20 VT025 Đình Văn Giang 18/08/1974 Kho Nam Sông Hồng Vitranimex HN
21 VT027 Đinh Quang Dũng 22/08/1976 Kho Nam Sông Hồng Vitranimex HN
22 VT031 Tống Xuân Hoàng 28/08/1989 Kho Nam Sông Hồng Vitranimex HN
23 VT033 Đàm Văn Thức 10/08/1971 Kho Nam Sông Hồng Vitranimex HN
24 VT128 Đặng Hùng Quân 30/08/1988 Kho Nam Sông Hồng Vitranimex HN
25 VT170 Bùi Khắc Dũng 03/08/1996 Phòng Kinh Doanh
26 KTVT002 Lê Ngọc Tuyến 24/08/1996 Phòng Kỹ thuật vật tư
27 SG017 Nguyễn Như Phúc 20/08/1962 Phòng Vận tải dịch vụ HCM
28 HP078 Trần Quốc Cường 19/08/1991 Phòng Vận tải HP
29 HP213 Đào Hải Ninh 10/08/1988 Phòng Vận tải HP
30 SG336 Mai Thanh Sơn 07/08/1988 Phòng vận tải ôtô HCM
31 SG282 Bùi Châu Thẳm 08/08/1988 Phòng vận tải ôtô HCM
32 VT011 Nguyễn Văn Khương 10/08/1964 Tổ giao nhận phòng VT Vitranimex HN
33 SG347 Lưu Văn Linh 15/08/1986 Xe cont HCM
34 SG325 Lâm Thanh Bình 14/08/1990 Xe tải HCM
35 DN252 Trịnh Ngọc Dũng 28/08/1991 Xe tải HCM
36 DN231 Nguyễn Văn Khiêm 12/08/1991 Xe tải HCM
TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Văn Long

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex