Chi nhánh Đà Nẵng

Updated :

03/11/2023

Visited : 9678

Chi nhánh công ty tại TP. Đà Nẵng
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Nhơn Thọ 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84384935686

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex