Chi nhánh Đà Nẵng

Updated :

06/07/2017

Visited : 5085

Chi nhánh công ty tại TP. Đà Nẵng
Địa chỉ: 555A Trường Chinh, P An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (84.236) 3780686
Fax: (84.236) 3740966

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex