Chi Nhánh Hà Nội

Updated :

23/08/2021

Visited : 5865

Chi Nhánh Hà Nội
Địa chỉ: Km 12+300 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại:(84.24) 36816253/36870594/36810318
Fax: (84.24) 38616973Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex