Chi nhánh Hồ Chí Minh

Updated :

06/07/2017

Visited : 4169

Chi nhánh công ty tại TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 135 đường Paster, lầu 7, P.6. Q.3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 38277484/ 38237300
Fax: (84.28) 38277485

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex