Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2020

Updated :

03/06/2020

Visited : 315

Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2020

Mời Quý Cổ đông click vào link dưới đây để tải về:
Nghi quyet DHDCD thuong nien 2020 Vitranimex.pdf

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex