Tài liệu họp cổ đông nhiệm kỳ 2020

Updated :

15/05/2020

Visited : 327

Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Tài liệu họp cổ đông năm 2020


Mời Quý Cổ đông click vào link dưới đây để tải về:
Tai lieu hop DHCD 2020.pdf

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex