Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 3/2023

Updated :

25/02/2023

Visited : 499

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CBNV
                                                                                     THÁNG 3/2023
STT Mã nhân viên Họ Và Tên Ngày sinh Đơn vị
1 VT032 Nguyễn Văn Quyết 05/03/1987 Chi nhánh Vitranimex HN
2 VT268 Đỗ Thu Trang 17/03/1984 Chi nhánh Vitranimex HN
3 VT324 Trần Bá Lực 04/03/1995 Chi nhánh Vitranimex HN
4 SG032 Nguyễn Xuân Trung 05/03/1982 Chi nhánh Vitranimex HN
5 VT244 Phạm Văn Án 12/03/1992 Chi nhánh Vitranimex HN
6 VT210 Tạ Đức Thịnh 14/03/1988 Chi nhánh Vitranimex HN
7 VT224 Phạm Thanh Tùng. 15/03/1986 Chi nhánh Vitranimex HN
8 VT096 Nguyễn Bảo Trung 15/03/1987 Chi nhánh Vitranimex HN
9 VT304 Vi Phi Hùng 15/03/1988 Chi nhánh Vitranimex HN
10 VT220 Nguyễn Xuân Nguyên 04/03/1987 Chi nhánh Vitranimex HN
11 VT073 Nguyễn Hữu Sơn 19/03/1987 Chi nhánh Vitranimex HN
12 SG070 Lê Thị Loan 07/03/1989 Chi nhánh Hồ Chí Minh
13 SG062 Trương Bá Nguyên 10/03/1983 Chi nhánh Hồ Chí Minh
14 SG155 Lê Văn Nam 13/03/1995 Chi nhánh Hồ Chí Minh
15 SG080 Nguyễn Thị Bé Hai 17/03/1979 Chi nhánh Hồ Chí Minh
16 SG428 Bùi Văn Thiện 07/03/1990 Chi nhánh Hồ Chí Minh
17 SG383 Tô Tuấn Kiệt 15/03/1994 Chi nhánh Hồ Chí Minh
18 SG040 Lương Ngọc Nhật 03/03/1983 Chi nhánh Hồ Chí Minh
19 SG315 Dương Kim Thắng 03/03/1993 Chi nhánh Hồ Chí Minh
20 SG122 Đinh Trọng Chí 05/03/1982 Chi nhánh Hồ Chí Minh
21 SG411 Lê Thanh Bình 13/03/1978 Chi nhánh Hồ Chí Minh
22 SG099 Nguyễn Đình Tiên 06/03/1985 Phó phòng VTOT chi nhánh Hồ Chí Minh
23 SG337 Lê Minh Tấn 08/03/1996 Chi nhánh Hồ Chí Minh
24 SG391 Đoàn Nguyễn Đan Vy 07/03/1999 Chi nhánh Hồ Chí Minh
25 HP196 Bùi Trung Dũng 05/03/1975 Chi nhánh Hải Phòng
26 HP228 Trần Văn Chiến 19/03/1988 Chi nhánh Hải Phòng
27 HP019 Nguyễn Văn Tới 06/03/1984 Chi nhánh Hải Phòng
28 HP245 Nguyễn Ngọc Thắng 20/03/1989 Chi nhánh Hải Phòng
29 DN001 Đoàn Quang Hưng 22/03/1982 Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng
30 DN491 Trần Quang Sang 04/03/1984 Chi nhánh Đà Nẵng
31 DN483 Lê Văn Thảo 08/03/1992 Chi nhánh Đà Nẵng
32 DN522 Tống Phước Lộc 10/03/1971 Chi nhánh Đà Nẵng
33 DN589 Nguyễn Thành Bảo 11/03/1996 Chi nhánh Đà Nẵng
34 DN085 Hoàng An 15/03/1984 Chi nhánh Đà Nẵng
35 DN450 Nguyễn Thanh Vương 20/03/1992 Chi nhánh Đà Nẵng
36 DN411 Nguyễn Văn Cầu 22/03/1983 Chi nhánh Đà Nẵng
37 DN385 Phan Văn Hân 29/03/1984 Chi nhánh Đà Nẵng
38 DN112 Võ Văn Vũ 02/03/1991 Chi nhánh Đà Nẵng
39 DN253 Nguyễn Cửu Mùi 15/03/1967 Chi nhánh Đà Nẵng
40 DN011 Nguyễn Ngọc Dũng 15/03/1984 Trưởng phòng VTOT chi nhánh Đà Nẵng
41 DN163 Trương Trọng 21/03/1992 Chi nhánh Đà Nẵng
42 DN009 Phan Lê Hiệp 28/03/1987 Chi nhánh Đà Nẵng
43 DN587 Trần Nha Trang 08/03/1993 Chi nhánh Đà Nẵng
44 DN551 Lê Công Thành 10/03/1994 Chi nhánh Đà Nẵng
45 DN521 Nguyễn Hoàng Phúc 12/03/1996 Chi nhánh Đà Nẵng
46 DN080 Phan Thị Kim Dung 02/03/1986 Chi nhánh Đà Nẵng

                                                                                                                             TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                 Bùi Văn LongĐối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex