Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 10 năm 2021

Updated :

01/10/2021

Visited : 6520

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CBNV
THÁNG 10/2021
STT Mã nhân viên Họ Và Tên Ngày sinh Đơn vị
1 VT008 Nguyễn Khánh Toàn 10/10/1983 Phòng Kỹ thuật vật tư
2 HP018 Bùi Tiến Tùng 31/10/1983 Phòng Vận tải HP
3 DN063 Hà Văn Minh 08/10/1985 Đội xe - Phòng Vận tải ô tô ĐN
4 DN311 Nguyễn Hữu Hưng 15/10/1982 Đội xe - Phòng Vận tải ô tô ĐN
5 DN333 Nguyễn Công Lệ 10/10/1977 Đội xe - Phòng Vận tải ô tô ĐN
6 DN344 Diệp Thanh Nguyên 04/10/1987 Đội xe - Phòng Vận tải ô tô ĐN
7 DN386 Ngô Tấn Hoàng 23/10/1996 Đội xe - Phòng Vận tải ô tô ĐN
8 DN354 Đỗ Thị Hồng Hạnh 08/10/1979 Phòng Nghiệp vụ tổng hợp ĐN
9 DN270 Trịnh Thế Vỹ 02/10/1998 Phòng Vận tải dịch vụ ĐN
10 HP208 Nguyễn Song Vũ 12/10/1984 Đội xe - Phòng Vận tải HP
11 HP201 Chu Minh Anh 28/10/1986 Đội xe - Phòng Vận tải HP
12 HP175 Nguyễn Văn Hiếu 16/10/1983 Đội xe - Phòng Vận tải HP
13 HP179 Hoàng Văn Chương 10/10/1967 Đội xe - Phòng Vận tải HP
14 HP184 Nguyễn Văn Minh 04/10/1986 Đội xe - Phòng Vận tải HP
15 HP092 Trần Văn Đồng 20/10/1976 Đội xe - Phòng Vận tải HP
16 HP188 Lê Mạnh Cường 28/10/1979 Đội xe - Phòng Vận tải HP
17 HP151 Đào Long Cường 29/10/1988 Phòng Vận tải HP
18 SG049 Nguyễn Thế Vinh 10/10/1981 Kho giấy SCG
19 SG065 Lê Viết Hùng 15/10/1970 Kho giấy SCG
20 SG221 Nguyễn Thị Ngân 11/10/1971 Kho giấy SCG
21 SG170 Vũ Minh Tú 13/10/1992 Kho giấy SCG
22 SG009 Đinh Trọng Thành 12/10/1975 Phòng Vận tải dịch vụ HCM
23 SG013 Văn Thị Mai Hoa 22/10/1962 Phòng Vận tải dịch vụ HCM
24 SG027 Ưng Thanh Triệu 01/10/1980 Phòng Vận tải dịch vụ HCM
25 SG365 Bùi Văn Thành 20/10/1991 Phòng vận tải ôtô HCM
26 SG041 Bùi Đình Trứ 28/10/1973 Xe cont HCM
27 SG128 Nguyễn Trọng Hùng 01/10/1968 Xe cont HCM
28 SG318 Phạm Văn Phán 20/10/1987 Xe tải HCM
29 VT279 Nguyễn Phước Đạt 29/10/1990 Đội xe phòng VT Vitranimex HN
30 VT176 Lê Văn Lâm 29/10/1990 Đội xe phòng VT Vitranimex HN
31 VT236 Nguyễn Minh Sáng 15/10/1990 Đội xe phòng VT Vitranimex HN
32 VT247 Phạm Văn Thẩm 25/10/1989 Đội xe phòng VT Vitranimex HN
33 VT250 Phạm Đình Toàn 16/10/1993 Đội xe phòng VT Vitranimex HN
34 VT091 Đỗ Văn Cương 27/10/1988 Đội xe phòng VT Vitranimex HN
35 VT157 Hồ Hải Hậu 13/10/1987 Đội xe phòng VT Vitranimex HN
36 VT026 Nguyễn Thanh Tuấn 06/10/1983 Kho Nam Sông Hồng Vitranimex HN
37 VT211 Tạ Hồng Điệp 22/10/1994 Kho Nam Sông Hồng Vitranimex HN
38 VT178 Đặng Tuấn Lăng 10/10/1984 Tổ kỹ thuật phòng VT Vitranimex HN
39 KT003 Vũ Thị Thúy Hằng 13/10/1976 Phòng Tài chính kế toán
40 KT016 Nguyễn Thị Hảo Huyền 11/10/1996 Phòng Tài chính kế toán
TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Văn Long

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex