Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 2 năm 2022

Updated :

24/02/2022

Visited : 6403

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CBNV
THÁNG 2/2022
STT Mã nhân viên Họ Và Tên Ngày sinh Đơn vị
1 VT082 Trần Hải Anh 11/02/1987 Chi nhánh Vitranimex HN
2 VT041 Đinh Trọng Học 01/02/1975 Chi nhánh Vitranimex HN
3 VT231 Lê Văn Giang 02/02/1982 Chi nhánh Vitranimex HN
4 VT282 Nguyễn Văn Thanh 05/02/1990 Chi nhánh Vitranimex HN
5 VT261 Phạm Văn Quân 18/02/1990 Chi nhánh Vitranimex HN
6 VT221 Triệu Ngọc Sơn 28/02/1991 Chi nhánh Vitranimex HN
7 VT233 Phạm Thị Đông 10/02/1989 Chi nhánh Vitranimex HN
8 VT254 Nguyễn Văn Công 19/02/1994 Chi nhánh Vitranimex HN
9 SG229 Bùi Thị Kiều Diễm 11/02/1994 Chi nhánh Hồ Chí Minh
10 SG077 Nguyễn Thị Phượng 15/02/1990 Chi nhánh Hồ Chí Minh
11 SG381 Ngô Văn Nghĩa 19/02/1972 Chi nhánh Hồ Chí Minh
12 SG096 Vũ Duy Đảm 22/02/1978 Chi nhánh Hồ Chí Minh
13 SG227 Lê Văn Tú 08/02/1985 Chi nhánh Hồ Chí Minh
14 SG031 Phạm Hạnh 09/02/1982 Chi nhánh Hồ Chí Minh
15 SG011 Huỳnh Trần Chí Hiếu Hậu 11/02/1974 Chi nhánh Hồ Chí Minh
16 SG195 Nguyễn Thị Điệp 09/02/1988 Chi nhánh Hồ Chí Minh
17 HP011 Trần Văn Đua 21/02/1983 Chi nhánh Hải Phòng
18 DN049 Trần Nghĩa 03/02/1973 Chi nhánh Đà Nẵng
19 DN420 Trần Như Hậu 08/02/1994 Chi nhánh Đà Nẵng
20 DN065 Trần Quang Lưu 14/02/1982 Chi nhánh Đà Nẵng
21 DN369 Hà Đức Sang 14/02/1992 Chi nhánh Đà Nẵng
22 DN408 Phạm Văn Báu 16/02/1987 Chi nhánh Đà Nẵng
23 DN401 Nguyễn Chơn Nhật 16/02/1994 Chi nhánh Đà Nẵng
24 DN106 Trịnh Trọng Trung 17/02/1982 Chi nhánh Đà Nẵng
25 DN405 Ngô Văn Hải 27/02/1987 Chi nhánh Đà Nẵng
26 DN263 Doãn Phước Triều 03/02/1986 Chi nhánh Đà Nẵng
TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Văn Long

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex