Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 3 năm 2022

Updated :

01/03/2022

Visited : 316

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CBNV
THÁNG 3/2022
STT Mã nhân viên Họ Và Tên Ngày sinh Đơn vị
1 DN001 Đoàn Quang Hưng 22/03/1982 Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng
2 DN368 Dương Văn Cường 02/03/1993 Chi nhánh Đà Nẵng
3 DN085 Hoàng An 15/03/1984 Chi nhánh Đà Nẵng
4 DN411 Nguyễn Văn Cầu 22/03/1983 Chi nhánh Đà Nẵng
5 DN385 Phan Văn Hân 29/03/1984 Chi nhánh Đà Nẵng
6 DN112 Võ Văn Vũ 02/03/1991 Chi nhánh Đà Nẵng
7 DN253 Nguyễn Cửu Mùi 15/03/1967 Chi nhánh Đà Nẵng
8 DN011 Nguyễn Ngọc Dũng 15/03/1984 Chi nhánh Đà Nẵng
9 DN163 Trương Trọng 21/03/1992 Chi nhánh Đà Nẵng
10 DN009 Phan Lê Hiệp 28/03/1987 Chi nhánh Đà Nẵng
11 DN080 Phan Thị Kim Dung 02/03/1986 Chi nhánh Đà Nẵng
12 VT032 Nguyễn Văn Quyết 05/03/1987 Chi nhánh Vitranimex HN
13 VT268 Đỗ Thu Trang 17/03/1984 Chi nhánh Vitranimex HN
14 VT284 Nguyễn Đức Quý 08/03/1983 Chi nhánh Vitranimex HN
15 VT244 Phạm Văn Án 12/03/1992 Chi nhánh Vitranimex HN
16 VT210 Tạ Đức Thịnh 14/03/1988 Chi nhánh Vitranimex HN
17 VT224 Phạm Thanh Tùng 15/03/1986 Chi nhánh Vitranimex HN
18 VT096 Nguyễn Bảo Trung 15/03/1987 Chi nhánh Vitranimex HN
19 VT304 Vi Phi Hùng 15/03/1988 Chi nhánh Vitranimex HN
20 VT220 Nguyễn Xuân Nguyên 04/03/1987 Chi nhánh Vitranimex HN
21 VT073 Nguyễn Hữu Sơn 19/03/1987 Chi nhánh Vitranimex HN
22 KD005 Nguyễn Khắc Nguyên 09/03/1998 Chi nhánh Vitranimex HN
23 SG070 Lê Thị Loan 07/03/1989 Chi nhánh Hồ Chí Minh
24 SG184 Nguyễn Thị Hồng Ánh 09/03/1994 Chi nhánh Hồ Chí Minh
25 SG062 Trương Bá Nguyên 10/03/1983 Chi nhánh Hồ Chí Minh
26 SG155 Lê Văn Nam 13/03/1995 Chi nhánh Hồ Chí Minh
27 SG080 Nguyễn Thị Bé Hai 17/03/1979 Chi nhánh Hồ Chí Minh
28 SG315 Dương Kim Thắng 03/03/1993 Chi nhánh Hồ Chí Minh
29 SG383 Tô Tuấn Kiệt 15/03/1994 Chi nhánh Hồ Chí Minh
30 SG040 Lương Ngọc Nhật 03/03/1983 Chi nhánh Hồ Chí Minh
31 SG032 Nguyễn Xuân Trung 05/03/1982 Chi nhánh Hồ Chí Minh
32 SG122 Đinh Trọng Chí 05/03/1982 Chi nhánh Hồ Chí Minh
33 SG394 Lê Chí Thanh 16/03/1983 Chi nhánh Hồ Chí Minh
34 SG099 Nguyễn Đình Tiên 06/03/1985 Chi nhánh Hồ Chí Minh
35 SG337 Lê Minh Tấn 08/03/1996 Chi nhánh Hồ Chí Minh
36 SG391 Đoàn Nguyễn Đan Vy 07/03/1999 Chi nhánh Hồ Chí Minh
37 HP196 Bùi Trung Dũng 05/03/1975 Chi nhánh Hải Phòng
38 HP019 Nguyễn Văn Tới 06/03/1984 Chi nhánh Hải Phòng
TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Văn Long

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI vitranimex

© Copyright 2016

vitranimex